مرور رده

لیفت

لیفت یا کشیدن پوست یکی از تکنیک های جوان سازی و مبارزه با پیری است که باروش هایی نظیر هایفوتراپی و آراف و سایر پروسیجرهای درمانی قابل بهبود است .

error: