مرور رده

پاک کردن تاتو

روش های مختلفی برای برداشتن و پاک کردن تاتو (خالکوبی) وجود دارد که شامل جراحی،درمابرژن مکانیکی،میکرودرمابرژن،خارج کردن شیمیایی رنگ توسط یک خمیر خاص و سرما درمانی میشود.

error: