مرور رده

لیزر موهای زائد

در صورتی که از روشهای متداول رفع موهای زائد نظیر گذراندن زمانهای طولانی و مکرر در سالن های اپیلاسیون و روشهای
ناکارآمد دیگر خسته شده اید و به دنبال یافتن مراکز لیزر موهای زاید هستید حتما قبل از انتخاب مرکز و گرفتن وقت ویزیت مقاله
زیر را بخوانید تا با آگاهی کامل با بایدها و نبایدهای لیزر موهای زاید اشنا گردید.
تاثیرگذاری لیزرموهای زاید
لیزر موهای زاید را کم و نازک می کند و درصورتی که جلسات لیزردرمانی را که عموما بین چهار تا شش جلسه و به فواصل
زمانی ماهی یک بار انجام می گیرد را تکمیل نمایید ؛ با از بین بردن فولیکولهای مو به بهترین میزان اثربخشی دست می یابید .
قبل از شروع درمان ؛ ازمایشات هورمونی را زیر نظر پزشک به عمل اورید تا اختلالات هورمونی باعث رویش مجدد موها نگردد

error: