مرور رده

لاغری و تغذیه

روش هایی هست که وزن را به سرعت کاهش می دهد ولی آیا این کاهش مقطعی است و وزن کم شده با بهره اش بر می گردد یا عوارض خطرناک وغیر قابل جبران در بدن مثل کبد وکلیه ایجاد می کند که متاسفانه قابل درمان هم نیستند. روش درست این است چربیها را آب وانرژی آنها را آزاد و به مصرف بدن رساند وگرنه در دراز مدت تولید بیماریهای خطرناکی می کنند.

error: