مرور رده

بازو

بیمارانی که شرایط زیر را داشته باشند، می‌توانند کاندیداي مناسبی برای جراحی لیفت بازو باشند:
1- بازو پايين‌تر از حد طبیعی باشد که باعث شود دست فرد زيبایی نداشته باشد.

لیفت بازو

عمل لیفت بازو عملی است که در آن پوست اضافه و شل شده ی باز و برداشته می شود وبافت آن سفت و محکم میشود. نوسانات…
error: