لوکمی در کودکان – واقعیت ها و آمار لوکمی در کودکان

0

لوکمی در کودکان 

در مقالات  گذشته در رابطه با لوکمی و لوکمی در کودکان مطالبی را بیان کردیم و در رابطه با درمان لوکمی نیز مطالبی عنوان شد. در این مقاله در مورد میزان آمار و شیوع لوکمی مطالبی را بیان می کنیم.

جشنواره تخفیف زیبایی و لیزر،دستگاه الکس مدیواستار (اسکلپیون)

22612171_021  22612108_021

09027610748

insta - لوکمی در کودکان - واقعیت ها و آمار لوکمی در کودکان پیج مرکز تخصصی زیبایی قلهک

insta - لوکمی در کودکان - واقعیت ها و آمار لوکمی در کودکان پیج تخصصی لیزر موهای زائد

insta - لوکمی در کودکان - واقعیت ها و آمار لوکمی در کودکان نمونه کارهای زیبایی

برای ورود به پیج اینستاگرام روی لینک مربوطه کلیک کنید

جهت کسب اطلا عات بیشتر اینجا کلیک کنید. 

موارد جدید، شیوع لوکمی
ALL شایعترین سرطان در کودکان، نوجوانان و جوانان جوانتر از 20 سال است.
در سال 2018، حدود 4،824 کودک، نوجوانان و جوانان جوانتر از 20 سال انتظار می رود که در سراسر ایالات متحده با لوسمی تشخیص داده شوند.
از سال 2010 تا 2014، لوکمی 26.4 درصد از انواع سرطان را در میان کودکان، نوجوانان و جوانان جوانتر از 20 سال نشان داد.

بقا و مرگ
از سال 2007 تا 2013، میزان بقای نسبی 5 ساله به طور کلی بود
لوسمی میلوئید حاد (AML) – 66.4 درصد برای کودکان و نوجوانان کمتر از 15 سال است
لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL) – 91.8 درصد برای کودکان و نوجوانان زیر 15 سال و 94 درصد برای کودکان کمتر از 5 سال
نرخ مرگ و میر ناشی از سن باکتری برای کودکان، نوجوانان و جوانان جوان کمتر از 20 سال در ایالات متحده، از 78/6 درصد به ازای 2.8 / 100.000 جمعیت در سال 1969 تا 0.6 در هر 100،000 جمعیت در سال 2014 کاهش یافته است.
با وجود این کاهش، لوسمی دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در کودکان، نوجوانان و جوانان جوانتر از 20 سال است.

لنفوم هوچکین (HL) و لنفوم غیر هودکین (NHL)

موارد جدید، شیوع
لنفوم سومین سرطان رایج در کودکان، نوجوانان و جوانان جوانتر از 20 سال است.
در سال 2018، لنفوم 8 درصد (HL، 3 درصد، NHL، 5 درصد) از سرطانهای مورد انتظار در کودکان و نوجوانان زیر 15 سال تشخیص داده خواهد شد.
در سال 2018، تعداد موارد مورد انتظار در کودکان و نوجوانان زیر 15 سال تشخیص داده شده است 318 برای HL و 530 برای NHL.
NHL در کودکان زیر 15 سال بیشتر از HL است. HL در نوجوانان و بزرگسالان جوان بین 15 تا 29 ساله بیشتر از NHL است.

بقا و مرگ
بقای نسبی پنج ساله برای نوزادان، نوجوانان و جوانان جوان بالای 20 سال، 97.3 درصد است.
در کودکان، نوجوانان و جوانان جوانتر از 20 سال، بقای نسبی 5 ساله برای NHL 88.7 درصد است. این نشان دهنده بهبود چشمگیر در میزان بقا است. اخیرا در اواسط دهه 1970، اکثر کودکان و نوجوانان با NHL 5 سال بعد از اینکه تشخیص داده نشدند، زنده ماندند.
برای کودکان، نوجوانان و جوانان زیر 20 سال، نرخ مرگ و میر ناشی از سن برای HL و NHL در 100000 جمعیت از 1975 تا 2014 کاهش یافته است
برای HL نرخ در سال 1975 برابر با 0. 0 * در سال 2014 بود
برای NHL، نرخ در سال 1975 برابر با 0. 0 در سال 2014 بود.

سرطان خون عمومی
موارد جدید

تقریبا هر 3 دقیقه یک نفر در ایالات متحده آمریکا با یک سرطان خون تشخیص داده می شود.
انتظار می رود که در ایالات متحده آمریکا مجموع 174،250 نفر برآورد شده در سال 2018 با لوسمی، لنفوم یا میلوما تشخیص داده شود.
انتظار می رود موارد جدیدی از لوسمی، لنفوم و میلوما 10 درصد از تخمین زده شود که 1،735،350 مورد جدید سرطان در ایالات متحده در سال 2018 تشخیص داده شده است.

شیوع
شیوع میزان برآورد شده افراد در یک تاریخ خاص در جمعیتی است که قبلا تشخیص داده شده بود. در حال حاضر حدود 1،345،123 نفر در ایالات متحده زندگی می کنند و یا در حال رهایی از لوسمی، لنفوم یا میلوما هستند.
بقا
بقای نسبی نرخ بقای یک فرد مبتلا به یک بیماری را نسبت به یک فرد بدون بیماری مقایسه می کند. آخرین اطلاعات موجود در بقیه ممکن است به طور کامل نمی تواند نتایج تمام درمانهای جاری را نشان دهد و در نتیجه ممکن است بقا را به میزان کم بی اعتبار کند.

مرگ
تقریبا هر 9 دقیقه یک فرد در ایالات متحده از سرطان خون میمیرد. این آمار نشان دهنده تقریبا 160 نفر در هر روز یا بیش از 6 نفر در هر ساعت است.
انتظار می رود که لوسمی، لنفوم و میلوما در سال 2018 به میزان 58.100 نفر در ایالات متحده آمریکا ایجاد شود.
انتظار می رود این بیماری ها به دلیل 9.5 درصد مرگ و میر ناشی از سرطان در سال 2018، بر اساس کل تخمین زده شده 609.640 مرگ و میر ناشی از سرطان باشد.
لوسمی
موارد جدید
انتظار می رود در سال 2018، 60،300 نفر با لوسمی تشخیص داده شوند.
شیوع
حدود 381،774 نفر در آمریکا زندگی می کنند یا در حال ریه از لوسمی هستند.
بقا
نرخ بقای کلی نسبی 5 ساله برای لوسمی از سال 1960 بیش از چهار برابر شده است. از سال 1960 تا سال 1963، میزان بقای نسبی پنج ساله در میان سفیدپوستان (فقط اطلاعات موجود) با لوسمی 14 درصد بود. از سال 1975 تا سال 1977، میزان بقای نسبی پنج ساله برای کل جمعیت مبتلا به لوسمی 34.1 درصد بود و از سال 2007 تا 2013، میزان بقای کلی نسبی 63.7 درصد بود.
از سال 2007 تا 2013، میزان بقای نسبی پنج ساله به طور کلی بود
CML – 68.0 درصد *
CLL – 86.2 درصد
AML – 27.4 درصد کلی و 66.4 درصد برای کودکان و نوجوانان کمتر از 15 سال است
ALL – 71.0 درصد کل، 91.8 درصد برای کودکان و نوجوانان کمتر از 15 سال، و 94 درصد برای کودکان کمتر از 5 سال است.

مرگ
در سال 2018، 24،370 نفر از مرگ و میر ناشی از لوسمی (14،270 مرد و 10،100 زن) انتظار می رود.
در سال های 2010 تا 2014، لوسمی ششمین شایعترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در مردان و زنان بود.

شماره های تماس سریع بهترین تخفیف های زیبایی

مرکز زیبایی قلهک:

  ☎ 02122612108 ☎ 22612171_021

  ☎09027610748

* میزان زنده ماندن CML در آزمایشات بالینی بالاتر از میزان بقاء گزارش شده در اینجا، بر اساس داده های SEER است. فرض بر این است که نظارت بالینی نزدیک
و پیگیری بهتر دارو در آزمایشات بالینی با خطر کمتر پیشرفت بیماری همراه با افزایش میزان بقا همراه است.

لنفوم هوچکین (HL) و غیر هودکین (NHL)

موارد جدید
در سال 2018 انتظار می رود 83،180 مورد جدید از لنفوم تشخیص داده شده در ایالات متحده (8،500 مورد HL، 74،680 مورد NHL).
شیوع
حدود 845،076 نفر مبتلا به لنفوم در آمریکا زندگی می کنند.
191،423 نفر با بیماری لنفوم هوچکین زندگی می کنند یا در حال بهبودی هستند
653،653 نفر از افراد مبتلا به لنفوم غیر لنفوم هوچکین زندگی می کنند یا در حال بهبودی هستند
بقا
نرخ بقای نسبی 5 ساله برای افراد مبتلا به HL بیش از دو برابر، از 40 درصد در سفید پوستان سالهای 1960 تا 1963 (تنها اطلاعات موجود) به 88.3 درصد برای همه نژادها از سال 2007 تا 2013 است. میزان بقای نسبی پنج ساله 94 درصد افراد مبتلا به HL که در تشخيص جوانتر از 45 سال سن داشتند.
HL در حال حاضر در نظر گرفته می شود یکی از فرم های قابل درمان ترین سرطان است.
نرخ بقای نسبی 5 ساله برای افراد مبتلا به NHL در سالهای 1960 تا 1963 (فقط داده های موجود) به میزان 31 درصد در تمامی نژادها از 2007 تا 2013 به 73.3 درصد افزایش یافته است.

مرگ
در سال 2018، انتظار می رود که 20960 عضو جمعیت ایالات متحده از لنفوم (19،910 NHL و 1050 HL) از بین بروند.

میلوما
موارد جدید
انتظار می رود حدود 30،770 مورد جدید از این بیماری (16،400 مرد و 14،370 زن) در ایالات متحده در سال 2018 تشخیص داده شود.
شیوع
در ایالات متحده آمریکا 118،273 نفر در معرض بیماری مایلیم یا در معرض ریفلاکس قرار دارند.
بقا
بقای نسبی پنج ساله در سالهای 1960-1963 در میان سفیدپوستان (تنها اطلاعات موجود) از 11 درصد در سالهای 2007 تا 2013 افزایش یافته است (برای همه نژادها و قومیتها).
نرخ بقا 3 ساله از تاریخ 1 ژانویه 2014 64.7 درصد (برای همه نژادها و قومیت ها) است.
مرگ
در سال 2018 تقریبا 12،770 مرگ و میر ناشی از میلوما وجود دارد.

سندرم میلوسپلاستی (MDS)

موارد جدید
برای دوره 5 ساله 2010 تا 2014، حدود 71،373 مورد جدید MDS در سراسر ایالات متحده وجود دارد، در حالیکه حدود 14،275 مورد در سال تخمین زده شده است.
حدود 41،174 مورد در مردان تشخیص داده شده اند (در سالانه 8،235 در هر سال) و حدود 30،199 مورد در زنان تشخیص داده شده اند (در هر سال 6040 در هر سال).
شیوع
برنامه SEER تنها به تازگی شروع به نگهداری آمار برای MDS کرده است. در زمان انتشار این نشریه، آمار شیوع در سال 2018 توسط SEER برای MDS گزارش نشده است.

بقا
برنامه SEER تنها به تازگی شروع به نگهداری آمار برای MDS کرده است. در طول این نشریه، آمار بقا در سال 2018 توسط SEER برای MDS گزارش نشده است.
مرگ
برنامه SEER تنها به تازگی شروع به نگهداری آمار برای MDS کرده است. آمار مرگ و میر توسط SEER برای MDS در سال 2018 در زمان انتشار این گزارش منتشر نشده است.

نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو

موارد جدید
برای دوره 5 ساله 2010 تا 2014، حدود 46،020 مورد جدید از MPN در سراسر ایالات متحده وجود دارد، در حدود 9204 مورد در سال در نظر گرفته شده است.
تقریبا 22،730 مورد در مردان تشخیص داده شده اند (میانگین 4546 در سال) و حدود 23،290 مورد در زنان تشخیص داده شده اند (میانگین سالانه 6558 نفر در سال).
شیوع
برنامه SEER تنها اخیرا شروع به نگهداری آمار برای MPN ها کرده است. آمار مربوط به شيوع توسط SEER برای MPN در سال 2018 در زمان انتشار این گزارش منتشر نشده است.

بقا
برنامه SEER تنها اخیرا شروع به نگهداری آمار برای MPN ها کرده است. در زمان انتشار این نشریه، آمار بقا در سال 2018 توسط SEER برای MPN گزارش نشده است.

مرگ
برنامه SEER تنها اخیرا شروع به نگهداری آمار برای MPN ها کرده است. آمار مرگ و میر توسط SEER برای MPN در سال 2018 در زمان انتشار این گزارش منتشر نشده است.

لوسمی مزمن مولدین (CML).

لوسمی مزمن مولدین (CML). لوسمی مزمن مولدین (CML) در کودکان کم است. لوسمی مزمن میلوئیدی سرطان خون است که در آن بسیاری از گرانولوسیت ها، یک نوع سلول سفید خون، در مغز تولید می شوند. گرانولوسیت ها به طور معمول با عفونت مبارزه می کنند. با این بیماری، مغز استخوان باعث ایجاد بیش از حد بسیاری از این سلول ها می شود و به درستی آنها را کامل نمی کند. مغز استخوان این سلول های غیرطبیعی را تولید می کند که سلول های خونی دیگر را از بین می برد. لوسمی مزمن میلوئیدی می تواند طی یک ماه یا سال رخ دهد. یک تقسیم کروموزوم خاص (که به نام کروموزوم فیلادلفیا شناخته می شود) تقریبا در تمام بیماران مبتلا به CML یافت می شود. بخشی از کروموزوم شماره 9 از بین می رود و خود را به کروموزوم شماره 22 متصل می کند، به طوری که بین این 2 کروموزوم مبادله ژنتیکی وجود دارد. این بازسازی، موقعیت و عملکرد ژنهای خاصی را تغییر می دهد که باعث رشد سلول های کنترل نشده می شود. سایر اختلالات کروموزومی نیز ممکن است وجود داشته باشد.

سلول های بنیادی پلورپوفات مرحله اول توسعه همه سلول های خون (گلبول های سفید، گلبول های قرمز و پلاکت ها) است. این سلول های بنیادی در مراحل رشد تا زمانی که به سلول کار می کنند، می رود. نوع لوسمی تعیین شده است که در آن سلول در مرحله توسعه است، زمانی که آن را بدخیم یا سرطانی می شود.

سلول های بنیادی به سلول های لنفی یا میلوئیدی می رسند. سلول های لنفوئیدی به لنفوسیت های B یا T-lymphocytes بالغ می شوند. اگر لوسمی در میان این سلول ها باشد، آن لوسمی حاد لنفوسیتی (ALL) نامیده می شود. اگر لوسمی بیشتر در این مرحله از پیشرفت پیدا شود، می توان آن را بیشتر به عنوان ALL سلول B یا ALL سلول T طبقه بندی کرد. سلول بالغ تر، سخت تر است که درمان شود.

سلول های میلوئیدی به پلاکت ها، گلبول های قرمز و گلبول های سفید خون مخصوص مانند نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها تبدیل می شوند. طبقه بندی های زیادی از AML وجود دارد. نوع لوسمی توسط نوع سلول های خونی که تحت تاثیر قرار می گیرند تعیین می شود و مرحله توسعه زمانی که سلول های طبیعی سلول های لوسمی را تبدیل می کنند.

چشم انداز مدت زمان  برای یک کودک مبتلا به لوکمی

این امر به موارد زیر بستگی دارد :

نوع و میزان بیماری

پاسخ بیماری به درمان

ژنتیک

سن و کلی سلامت کودک کودکان قبال توچ

تحمل فرزند شما از داروها، روش ها یا درمان های خاص

تحولات جدید در درمان

همانند هر سرطان، پیش آگهی و بقای طولانی مدت می تواند تا حد زیادی از کودک تا کودک متفاوت باشد. بی تردید توجه پزشکی و درمان پرخاشگری برای بهترین پیش آگهی مهم هستند. مراقبت پیگیری پیوسته برای کودک مبتلا به لوسمی ضروری است.

عوارض جانبی اشعه و شیمی درمانی، از جمله سرطان های دوم، می تواند در بازماندگان لوسمی رخ دهد. روش های جدید به طور مداوم برای بهبود درمان و کاهش اثرات جانبی درمان برای بیماری کشف می شود.

با توجه به موارد گفته شده در مورد لوکمی میزان شیوع و آمار در کودکان قابل تامل است.

محقق و مترجم : مریم طباطبائی

منبع :

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: