مرور رده

جراحی چانه

جراحی چانه:ژینوپلاستی یا منتوپلاستی :به تغییر فرم و شکل چانه با کاهش و و یا افزایش حجم آن اطلاق میگردد.

error: