مرور رده

کویتیشن (کاویتاسیون)

کویتیشن در واقع یک روش بدون نیاز به جراحی برای از بین بردن چربی های جمع شده در سطوح مختلف بدن است.امواج اولتراسوند با فرکانس های صوتی خود تکان هایی در چربی های سطح بدن ایجاد می کنند که سلول های چربی نمی توانند مقاومت کنند ودر نتیجه شکسته وبه حالت مایع در می آیند وبعد بدن آنها را برای سوختن در بدن یا دفع در کبد آماده می کنند.

error: