مرور رده

افزایش حجم ساق پا

تزریق چربی در ساق پا : برخی از مردم از لاغر بودن یا کوچک بودن ساق پای خود رنج می برند و دوست دارند ساق پایی بزرگ تر داشته باشند. امروزه با پیشرفت علم پزشکی راه حلی برای این افراد پیشنهاد شده و بسیاری از مردم دنیا از این روش استفاده می کنند. این روش تزریق چربی در ساق پا برای ضخیم کردن و چاق کردن آن است

error: