مرور رده

RF فرکشنال

جوانسازی پوست با این روش ایمن،موثر ومناسب است.هم چنین هزینه جوانسازی پوست با لیزر فراکشنال در مقایسه با بسیاری از روش های جوانسازی پوست بسیار کمتر است.عوارض جانبی کمی دارد زیرا پوست دچار التهاب یا درد نمیشود و به دوره ریکاوری نیاز نمیباشد.

error: