مرور رده

سلولیت

سلولیت به ناهمواری های سطح بدن در قسمت هایی از بدن مانند کشاله های ران،شکم و باسن اطلاق میشود.سلولیت بیشتر در میان زنان نوجوان و بزرگسال رایج است.

error: