مرور رده

بوتاکس

بوتاکس یک سم است،قویترین سمی که بشر تاکنون شناخته است که تزریق آن در زیبا سازی بدن و به خصوص صورت کاربرد وسیعی دارد.به نحوی که تزریق بوتاکس در حال حاضر شایع ترین اقدام برای زیبایی در جهان است.

error: