مرور رده

مزوتراپی مو

مزوتراپی یک درمان غیر جراحی در حیطه پزشکی زیبایی است و در حقیقت استفاده از دوزهای کم دارو با تزریق های مکرر د رناحیه مورد نظر است.داروهای مورد استفاده در مزوتراپی شامل داروهای هومیوپاتی،عصاره های گیاهی،ویتامین ها،مواد معدنی وآمینو اسیدها می باشد.مزوتراپی یک روش بدون درد و بدون نیاز به بی حسی است و با زندگی روزمره بیماران تداخلی ندارد.

error: