مرور رده

برداشتن کیست های جلدی

کیست یک بافت کیسه‌مانند است که حاوی مایع، هوا و یا سایر مواد می باشد. کیست ها می توانند تقریبا در هر جای بدن و یا روی پوست رشد کنند.

یک کیست به شکل یک برآمدگی روی پوست دیده می شود. برخی کیست ها در داخل بدن رشد می کنند و شما نمی توانید آن ها را ببینید، اما علائمی ایجاد می کنند.

انواع مختلفی از کیست ها وجود دارند. بسیاری از کیست ها، خوش خیم یا غیر سرطانی هستند.

error: