مرور رده

باسن

لیفت باسن:با افزایش تدریجی سن -پوست دچار شل شدگی و باسن دچار افتادگی میشود.ورزش کردن ممکن است تا حدی به افزایش حجم توده عضلانی باسن کمک کند اما روش های جراحی و غیر جراحی به بزرگ کردن و فرم دادن باسن به منظور افزایش حجم و برجستگی و فرم و ظاهر باسن منجر میشود.

error: