مرور رده

سینه

یکی از روش بزرگ کردن سینه بدون عمل جراحی استفاده از ژل پولی اکریل آمید (PAGG) است که در ابتدا در اواخر دهه ۱۹۸۰ در اوکراین ساخته شد و به عنوان یک بیو ماده یا ماده زیستی برای “بزرگ کردن سینه بدون نیاز به جراحی سینه معرفی گردید. از آنجایی که استفاده از PAAG در بیشتر کشورها ممنوع شده است امروزه تزریق ژل به سینه به ندرت صورت می گیرد ولی عواقب و عوارض بلند مدت آن می توانند وخیم باشند.

error: