مرور رده

قارچ ناخن

عفونت قارچی ناخن در بین افراد سالمند و میانسال شایع است ولی میتواند در افراد چوان نیز دیده شود.عوامل مختلفی باعث عفونت ناخن میشوند.مثل پا برهنه راه رفتن،ضعف سیستم ایمنی بدن ،کاشت ناخن و….

error: