مرور رده

کاشت ناخن

استفاده از این ناخن ها برای افرادی که ناخن های ضعیف و شکننده دارند و هم چنین افرادی که عادت به جویدن ناخن دارند بسیار مناسب است که انواع مختلفی از جمله کاشت پودری و کاشت ژل است.

error: