مرور رده

ماساژ ریلکسی

این ماساز باعث تحریک شاخه های عصبی و در نتیجه آرام سازی سیستم عصبی میشود.هم چنین باعث افزایش خون و دفع مواد زائد از جمله اسید لاکتیک و در نتیجه موجب گرم شدن و باز و گسترده شدن بافت های عضلانی میگردد و این عوامل در نهایت انعطاف بدنی را افزایش میدهد.

error: