مرور رده

مزوتراپی

مزوتراپی یکی از عمل های پزشکی زیبایی غیر جراحی است که طی آن داروهای هومیوپاتیک که معمولا توسط پزشکان تجویز می گردد وارد پوست می شود. این روش تا حدودی تهاجمی است با تزریق زیر یاداخل جلدی مخلوطی از عصاره های گیاهی،مواد هومیوپاتیک،داروها،ویتامین هاوسایرمواد حیاتی در مقادیر میکروسکوپی انجام می شود.

error: