مرور رده

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز روشی است که طی آن از یک فیبر نور لیزر به داخل بافتی جهت رفع چاقی آن استفاده می شود .در اثر تابش چربی ها به صورت نیم مایع در می آید که می توانند به راحتی توسط بدن جذب شوند یا از بدن خارج شوند لیزر لیپولیز تحت بی حسی موضعی انجام می شود و یک جلسه آن به مدت 1تا3 ساعت طول می کشد.

error: