مرور رده

لیبوماتیک

لیبوماتیک با استفاده از امواج اینفراسونیک وارتعاش(vibration)و نوسان ثابت حول محوری(nutation)سلولهای چربی را از اتصالات آنها به یکدیگر جدا می سازد و بدون اینکه منجر به تخریب سلول های چربی گردد سلولهای بافت چربی راسالم از زیر پوست با عمل ساکشن خارج می نماید.

error: