مرور رده

لیبوساکشن

چربی کشی یا لیبوساکشن که چربی تراشی و چربی پیرایی هم نامیده می شودیکی از انواع جراحی های لاغری وزیبایی است که در این روش به وسیله یک دستگاه مکنده و یک لوله تو خالی بافت چربی را از موضع های گوناگون بدن مثل شکم بیرون می کشد.

error: