مرور رده

طب سوزنی

طب سوزنی بر اساس یک نظریه استوار شده که انرژی(در طب سنتی چینی به انرژی چی_chi می گویند)در داخل و بیرون بدن و درون راههایی که به آنها کانال های انرژی می گویند جریان دارد.طب سوزنی شامل فرو کردن سوزن های بسیار نازک در پوست و بر روی نقاط استراتژیکی وحیاتی بدن می شود و بیشتر برای درمان درد مورد استفاده قرار می گیرد.

error: