مرور رده

آنالیز بدن

بدن انسان از اجزاء مشخص و عناصر متمایز تشکیل شده است و به دو گروه عمده تقسیم میشود.بافت چربی و سایر بافت‎ها.سایر بافت‎ها از پروتئین، آب و مواد معدنی تشکیل شده اند.پروتئین اصلی ترین جزء تشکیل دهنده عضله و مواد معدنی به طور عمده در استخوان ها یافت می‎شوند.آب بدن به دو نوع درون سلولی و برون سلولی تقسیم می‎شوند . آب درون سلولی به سلول حجم می‎دهد و آب برون سلولی در خون ، دستگاه لنفاوی و … وجود دارد . حجم سلولی بدن از مجموع آب درون سلولی و بافت‎های فعال بدن تشکیل شده است.به دلیل اینکه این نسبت‎ها در افراد سالم درست می‎باشد، اگر ما نسبت نا مناسبی در بدن افراد پیدا کنیم می‎توانیم به کمک اطلاعات به دست آمده ، دلیل مشکل جسمی فرد و عدم تناسب اندام ایشان را متوجه شده و نسبت به درمان آن اقدام کنیم .

error: