مرور رده

خط خنده

در خط خنده خطوط و چین ها از اطراف بینی به گوشه دهان امتداد پیدا میکنند و عامل ایجاد آنها از بین رفتن حجم صورت و ارتجاع پذیری پوست است و این فرآیند معمولا با بالا رفتن سن شروع میشود.

error: