مرور رده

خط اخم

عضله ای به نام عضله اخم کننده وجود دارد که از بین دو ابرو به سمت خارج کشیده میشود.خط اخم و چروک های دور چشم و پیشانی از اولین علایم پیری پوست است که روی صورت خودنمایی میکنند.

error: