مرور رده

هیدرودرم

این روش درمانی یک تکنولوژی برای تجدید ساختار پوست است که امکان استفاده از آن برای انواع پوست ها وجود دارد و بیماران میتوانند فعالیت های عادی خود را پس از درمان با یک پوست تمیز و شفاف بدون نیاز به استراحت و ریکاوری از سر بگیرند.

error: