مرور رده

اربیوم

لیزر اربیوم نسل دوم لیزرهای لایه برداری پوست میباشد که با مکانیسم تبخیر آب سلولی سبب انهدام سلول های سطحی و مرده پوست میشود.این روش لایه سطحی پوست را با عمق کمتری به تدریج برداشته و برای درمان چروک های سطحی در نواحی نظیر اطراف چشم،اطراف دهان،پوست صورت و گردن،پشت دست ها قابل استفاده است.

error: