مرور رده

ترک حاملگی

بارداری باعث کشیدگی پوست شکم میشود.وی علل ایجاد آثار کشیدگی فراتر از این هاست.عوامل ژنتیکی نیز میتوانند در این قضیه نقش داشته باشند.آثار کشیدگی در افراد مختلف متفاوت است. ایجاد این ترک های پوست در دوران بارداری به رنگ پوستتان بستگی دارد. این آثار ممکن است در ابتدا به رنگ صورتی ، قهوه ای مایل به قرمز ، قهوه ای و یا قهوه ای تیره باشند و با گذشت زمان کم رنگ تر شده و به رنگ های براق تر تبدیل شوند .

error: