مرور رده

کاشت ابرو

در کاشت ابرو موهای زنده از پشت سر برداشته می شود و در محل ابروها کاشته می شود مو ها زنده و قابل رشد می باشد و نمای ابروی طبیعی ایجاد می شود.

error: