مرور رده

درمان ماه گرفتگی

ماه گرفتگی عبارت است از وجودخالهایی به صورت لکه های قرمز یا آبی یا بنفش درروی پوست که گاهی هنگام تولد وگاهی روزهای اول بعداز تولد پیدا می شوند .

برخي بر اين باورند كه لکه هاي پوستي موسوم به ماه گرفتگي داراي جفت هستند و با ضايعه هايي همچون ماه گرفتگي در اثر نگاه كردن مادر باردار به ماه و انتقال آن به جنين اتفاق مي افتد در حاليكه اين تصورات كاملا بي پايه و بي اساس بوده و هيچ مبناي علمي ندارند.

error: