مرور رده

درمان ضایعات پوستی

از آنجائيكه مبحث بيماريهاي پوستي، از مباحث گسترده و تخصصي مي‌باشد، در اينجا تنها به اختصار به برخي از شايعترين مشكلات اوليه پوستي كه به درمان با داروهاي بدون نسخه پاسخ مي‌دهند، اشاره مي‌شود.
بديهي است كه در صورت بروز مشكلات پوستي پيشرفته‌تر و يا تداوم همين مسائل اوليه پس از درمان با داروهاي بدون نسخه، مراجعه به پزشك متخصص پوست و پيگيري درمان توصيه شده اجتناب ناپذير خواهد بود

error: