مرور رده

باسن

عمل های جراحی زیبایی باسن ۳ گروه هستند؛

کوچک کردن باسن: برای بیمارانی که از پر چربی بودن باسن شاکی هستند

بزرگ کردن باسن: برای بیمارانی که خواهان حجیم شدن باسن هستند

لیفت باسن: برای بیمارانی که به علت کاهش وزن دچار شلی و افتادگی پوست باسن شده اند
انواع پروتز باسن

1-پروتز سیلیکون ژلی

2-پروتز سیلیکون الاستیک با قوام سفت

انتخاب نوع پروتزباسن بر اساس قوام عضله باسن در معاینه است. برای افرادی که نیاز به افزایش تون ناحیه باسن دارند مانند افرادی که دچار پتوز و شلی این ناحیه هستند ؛يا افرادی که دفرمیتی مادرزادی و اکتسابی در این ناحیه دارند؛ افرادی که باسن غیر قرینه دارند؛ یا افرادی که عمل ثانویه برای بزرگ کردن باسن دارند می توان از پروتز سیلیکونی الاستیک با قوام سفت استفاده کرد

در افرادی که نیاز به افزایش تون باسن ندارند و تون عضلات خوب است می توان از پروتز سیلیکونی ژلی استفاده کرد.

error: