مرور رده

گردن

لیفت گردن:متاسفانه گردن از قسمت هایی است که نه تنها پوست آن خیلی سریع دچار افتادگی و چروکیدگی میشود و از آنجایی که پوشاندن آن با لباس به سادگی امکان پذیر نمیباشد تعداد زیادی از افراد به روش های جراحی و غیرجراحی روی آورده اند.

error: