مرور رده

جراحی شکم

کاهش وزن وحاملگی -روند طبیعی پیری میتواند باعث افتادگی پوست در ناحیه شکم گردد.درمواردی که افتادگی با ورزش و درمان های غیر تهاجمی رفع نشود ابدومینوپلاستی (جراحی کوچک کردن شکم) میتواند به داشتن شکمی صاف با پوستی محکم کمک کند.

error: