مرور رده

جراحی زیبایی ران و ساق پا

با افزایش سن و تغییرات وزنی پوست ران دچار شل شذگی میگردد.میتوان از طریق عمل لیفت ران ها و لیپوساکشن در بهبود وضعیت ظاهری آن ها تغییراتی ایجاد نمود.

error: