مرور رده

ایجاد چال خنده

چال خنده یکی از شاخصه های زیبایی صورت است .علت آن یک نقص کوچک در عضلات گونه است که از آن به عنوان زیباترین فلج نامبرده میشود .امروزه با ایجاد یک عمل جراحی نسبتا ساده و آسان بدون درد میتوانید آن را ایجاد و لبخند زیبایی برای صورت خود بسازید.

error: